۰۲۱-۹۱۳۰۳۱۴۶
۰۸۱-۳۱۴۴۶
۰۹۱۹۴۱۰۵۷۲۶
تعرفه ها
محاسبه تعرفه ها در داناتی
زبان مبداء
زبان مقصد
گرایش
تعداد کلمات
سطح کیفی طلایی
انگلیسی به فارسی
تاریخ تحویل
۱۶:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۸/۲۲
۲۵۴,۰۰۰ ریال
سطح کیفی نقره ای
انگلیسی به فارسی
تاریخ تحویل
۱۶:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۸/۲۲
۲۵۴,۰۰۰ ریال
سطح کیفی برنزی
انگلیسی به فارسی
تاریخ تحویل
۱۶:۰۰ - ۱۳۹۹/۰۸/۲۲
۲۵۴,۰۰۰ ریال